Home

HelseBibelen - Tenk med hjertet

HelseBibelen – Den komplette HelseBibelen.

På lager fra 11.11.2022

HelseBibelen er en utvidet bok som inneholder 4 bøker i 1.
HelseBibelen viser oss kompleksiteten av helse i et utvidet perspektiv.

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen, både i Norge og på verdensbasis. Blant unge er det en stigende trend, og selvmord er nå i globalt perspektiv den tredje største årsak til død blant 15 til 19-åringer.
Foretar man dypdykk i statistisk materiale så er det svært mange mennesker i verden med tilværelser farget av smerter, lidelser, traumer og sykdommer. Kostnadene er enorme, både personlig, for omverdenen og ressursmessig. Hva om man brukte penger på mental helse i stedet for mental sykdom?