Norway

I Norge har vi et velutbygget offentlig system som gir nordmenn mange velferdsgoder og støttende omgivelser. Til tross for alle godene landet bidrar meg har vi de siste tiårene sett en stor økning av mentale og kroniske sykdommer. Hva er det som fører til denne tendensen? Tendensen med økning av livsstilsykdommer er sammenfallende med skillet mellom fattige og rike. De siste tiår har vi sett at Norge har kopiert mange strukturer og systemer fra USA og andre industrialiserte land. Disse land kan også skilte med ulike former for raseskille og forskjeller mellom fattige og rike. Hvem er taperne og vinnerne i klasseskillet av systemene vi har?

Høysensitive og empater som tar inn energivibrasjonen fra samfunnets omgivelser er de som utvikler sykdommer og dør. Sensitive mennesker påvirkes i stor grad av løgn, manipulasjon, korrupsjon, kynisme og grusomheter. Sensitive mennesker har stor nærhet til sin sjelebevissthet som rett og slett blir syk av tendensene som her nevnes. Disse tendensene fører til energiopphoping og emosjonelle sår. Alle mennesker må tilpasse seg eksisterende systemer. De fleste offentlige systemer bygger ensidig på vestlig tanke-paradigme der sensitive mennesker blir mer og mer syk. Vi ødelegger sensitive fremtidsmennesker og produserer sykdom og død med de samfunnssystemer som eksisterer i dag.

Bevissthet og energi er essensielle faktorer for å forstå helse i et større perspektiv. Alle mennesker har to punkts bevissthet. Egobevisstheten er knyttet til samfunnets tankeparadigme, og sjelebevissthet er knyttet til menneskers sanne identitet. Vestens medisin, leger, psykologer og psykiatere har i mindre grad inkludert sjelebevissthet i sine metoder og teknikker. Dette fører til at mentale og kroniske sykdommer eskalerer og fordobles. Vi behandler kun menneske fra egobevissthets perspektivet uten å inkludere den større dimensjonen av mennesket. Med dette mister vi den største essensen til helse, vitalitet og kraft.

Helseutfordringene i de industrialiserte samfunnene er direkte proporsjonal med undervisnings-, helse- og myndighets- systemene som råder i det vestlige tankeparadigmet. Verken undervisning- eller helse-systemene er gode på forebyggende faktorer, og har en akutt tilnærmingsmåte som omhandler kamp, maskulin kraft, drepe og fjern. Både i forhold til mentale og kroniske sykdommer trenger vi å inkludere en feminin tilnærming med kjærlighet og flyt, emosjoner, gi slipp, inkludering og aksept av helheten. Mennesker er komplekse, sammensatte og kontekstuelle, og påvirkes av absolutt alt vi omgir oss med, og vår essens.

Med kamp, drep og fjern griper vi inn i problemene og utfordringene når de dukker opp i de siste stadier av utviklingen. Vi opererer og fjerner svulster, kreft, hjertesykdommer og akutte kriser som over tid har gitt oss symptomer som kunne vært forebygget om vi hadde lært oss å forstå menneskets energetiske anatomisystem. Menneskers energetiske anatomisystem er lett påvirkningsbar der både forfedreenergi, omgivelser, sjelekontrakter, bevissthetsnivå og inkludering av høyere dimensjon er vesentlige faktorer. I vestlig tankeparadigme har bevissthetsnivå, sjelekontrakter og høyere dimensjoner i liten grad vært inkludert i undervisning- helse og myndighets- systemene. Dette er dimensjoner som omhandler energi, vibrasjon og frekvens. Bevissthetsnivået mennesker befinner seg på er synkrone med energi-, vibrasjon- og frekvens-nivået som har rådet på jorden. Energi medisin inkluderer et større perspektiv av menneskelig eksistens, som gjør slik at vi kan møte sykdommer, ubalanse og utfordringer på en mer bærekraftig måte. Vi har i liten grad inkludert emosjonell intelligens, som på det årlige Verdens økonomi forum i Davos, januar-2020, viste oss bærekraftig utvikling for fremtiden. Emosjonell intelligens er direkte proporsjonale med bevissthetsnivået som påvirkes av menneskers emosjoner og følelser.  

«We do not experience the world as it is.
We experience our perception of the world».

Soulsister

Norge har alle muligheter til å bygge opp revolusjonerende og bære kraftige undervisnings- og helse -systemer. De som i dag tilpasser seg eksisterende systemer blir vinnere og de rike, mens de som «ikke passer inn» blir taperne og de fattige. Følsomme mennesker tar inn energivibrasjon, der systemer som inneholder moralisering, undertrykte emosjoner, lave bevissthetsnivåer og ansvarsfraskrivelser gir sykdom, hjelpeløshet og avmakt. Skillet vil fortsette å bli større i en samfunnsmodell som ekskluderer sensitive og empatiske mennesker. Mentale og kroniske lidelser viser oss i dag at flere mennesker er sensitive og utvikler sykdommer som en konsekvens av samfunnsstrukturene og systemene vi har.

Norge trenger å vise verden en heltereise, der vi hever oss over gammeldags systemparadigme med å innføre emosjonell intelligens og høyere grad av bevissthet. Vi trenger å gi slipp på tanker som viser oss at det kun er en vei til suksess og et godt liv. Mennesker er unike med ulike styrker som komplimenterer hverandre i det menneskelige puslespill. Vi trenger derfor å styrke våre særegenheter og kreativitet som vil gagne fremtidsmennesker. Det er den indre tilstanden hver enkelt av oss har, som til enhver tid er avgjørende for et godt liv med trivsel og glede. Trivsel og glede gir god helse, vitalitet, kreativitet og skaperglede. Når vi snur undervisningssystemene slik at vi lærer å forstå menneskers energetiske anatomisystem skaper vi god helse og den beste grunnbasen for fremtidsmennesker.

Norge kan vise verden en systemrevolusjon der vi verdsetter og vektlegger mennesker indre tilstand over ytre fasade og perfeksjonisme. Alle som har et godt indre miljø i sin psyke vil ha stor kreativitet og kraft i sin arbeidsytelse. Alle lærere, ledere og systemer må derfor bli gode på emosjonell intelligens, høyere bevissthet, ærlighet og samarbeid. Mitt mål er å bidra til den systemrevolusjonen som er nødvendig for å skape god helse på et tidligere tidspunkt i menneskelig utvikling. Vi trenger å komplementere hverandre med de styrker og talent som vil høyne vårt samfunn og systemer.

Trykk på bildet for å høre lydfilen

Trykk på bildet for å høre lydfilen


Jeg er takknemlig for alle konstruktive innspill til helsebibelen. Send meg gjerne en melding om du har tekst du tenker kan komplementere andre utgave av Helsebibelen. Andre utgave av Helsebibelen vil også trykkes opp i fysiske bøker. Tusen hjertelig takk <3

Klikk her for å høre mer om Helsebiblene