Foredrag

På alle mine kurs og foredrag er jeg tilknyttet «beste utbytte» for gruppen og felleskapet. Jeg deler det jeg mener vil tilføre mest utvikling, healing og vekst.

Jeg elsker å inspirere og lære bort kunnskap, visdom og erfaringer som kan bidra til høyere bevissthet og forståelse i våre liv. Når vi forstå bedre vil vi også gjøre bedre.

Intensjonen og målet med hvert enkelt foredrag og kurs vil være mitt bakteppe. Eksempler og utfordringer fra deltagernes egne liv er gode utgangspunkt som vil være støttende for helhetene. I respekt for hverandre løfter vi utfordringer til høyere nivå av læring og transformasjon. Ingenting er tilfeldig.

Jeg har møtt flere tøffe utfordringer med tap, frykter og skuffelser som har bidratt til smertefulle læringer. Med høyer grad av bevissthet kan vi lære gjennom mentorer og inspiratorer i stedet for smerter og kriser i eget liv. Egne kriser og tap er i dag omgjort til å være en stor ressurskilde i eget liv som jeg villig deler med andre. Jeg tilbyr foredrag både for private grupper, arbeidsplasser og større «event». Jeg har jobbet på arbeidsplasser for å redusere sykefravær og øke samholdet i felleskapet. Det kan være en gangs foredrag/kurs eller et forløp som strekker seg over måneder eller år. Jeg er god på å se system og grupper som helhet og gi innspill som vil tilføre bedriften og gruppen forhøyet bevissthet på kommunikasjon og relasjonsforståelse. Ta gjerne kontakt gjennom «lets talk-message» om du ønsker ytterligere informasjon og eventuelle pristilbud.

«Hvert menneske, familie, gruppe, system, land og vår klode har en sansende selvbevissthet tilknyttet sin eksistens».

Soulsister

Trykk på knappen her, så snakkes vi.