Kurs

Jeg tilbyr 4 nettkurs som alle strekker seg over 3 uker. Nedstengingssituasjonen som rammer alle i disse tider, er utgangspunkt for korte og enkle nettkurs. Alle kursene gir en utvidet persepsjon og forståelse av utfordringer, kriser og samfunnssituasjon som møter menneskeheten i denne tidsepoke. Jeg har ikke bygge opp en elegant kurs-plattform og bruker enkleste løsning med Zoom, facebook-grupper og YouTube. Kursene er superrimelig og koster kr. 400,- pr. person pr uke, totalpris kr.1200,-. for tre uker. Prisen er uavhengig alder. Foreldre som ønsker å delta på mor/far – barn/ungdom -kurs vurderer selv alder for deres barn og deltagelse.

På alle kursene er det «taushetsplikt» og krav om gjensidig respekt av situasjoner og utfordringer, som kan bli del av kursene. Kursene inneholder en fordomsfri ramme som gir grobunn for transformasjon, healing og tilfrisking. Kursene bygger på «Helsebibelen», der «Den lille helsebibelen» påkreves som fundament for kursene. I kursen etterstreber vi en ærbødig holdning som betyr at vi ærer dybden og essensen av alt som er, og at vi setter livet høyest av alt. Jeg kan ikke gi noen garantier, annet enn at du vil lære verktøy og metoder som vil høyne din bevissthet som gir større tilfrisking og balanse i ditt liv. Selve jobben må du selv gjøre, og er avhengig av egen innsats. Du vil lære essensielle verktøy som kan bruke både på deg selv, din familie, nære og i relasjon med medmennesker og pasienter.


Jeg tilbyr kursene;

1. De modige
2. De anonyme
3. Mor/far – Barn/ungdom
4. Helsefagarbeiderne 

De kursene som etterspørres, vil starte fortløpende. Minimum 10 deltagere på hvert kurs. Ta kontakt i «Let’s talk» meldingsboksen og meld interesse, og du vil få tilbakemelding når kurset starter opp.

 1. 1. De modige

Dette er et kurs der alle over 16 år kan delta. Kurset tar utgangspunkt i mentale og kroniske lidelser og hvordan vi kan få raskere tilfriskning i våre liv. Kurset retter seg i hovedsak til pårørende og foreldre til syke barn eller nære. Kurset kalles «de modige» fordi alle oppfordres til å være synlig for hverandre i online fellesskap. Vi er modige fordi vi velger å ta tak i våre sårbare opplevelser for å skape transformasjoner og tilfriskinger. Ærlighet og sårbarhet er viktige egenskaper når vi gir slipp på egen smerter og lidelse, eller bistår andre i dette. Vi jobber både kognitivt, emosjonelt og med høyere bevissthet. Jeg vil lære dere EFT (Emosjonell frihets teknikk), som er et verktøy som aktiverer emosjonell opphoping av energi. Opphoping av energi i vårt indre kroppssystem gir oss både mentale og kroppslige smerter og lidelser. Det vil bli flere øvelser for å dykke inn i egen psyke og energetiske kroppssystem. Desto mer vi forstår vårt eget energetiske kroppssystem, jo lengre kan vi bistå andre med dette.

Uke 1
Vi lærer om emosjonell intelligens, programmering og mønstre.

Uke 2
Vi lærer om resiliens som er motstandsdyktighet overfor mentale og kroniske problemer.

Uke 3
Vi lærer om bevissthet og persepsjon. Persepsjon er vår mentale konstruksjon som velger, organiserer og tolker det som kommer fra våre sanser. Vårt persepsjonsnivå avgjør hvilken bevissthetsdimensjon og forståelse vi møter livet med.

 • 2. De Anonyme

Det er i dag mange som sliter med mentale utfordringer, der skammen har stort påvirkning på oss. Angst (panikk-angst), depresjon, selvmordstanker og selvskading har vært et økende fenomen de siste tiårene. Når vi jobber med disse smertefulle tema kan det være at vi ønsker å være anonyme i disse kritiske periodene. I dette kurset kan hver enkelt opprette seg en falsk identitets avatar slik at vi kan ta tak i utfordrende situasjoner uten å «tape ansikt». Å tape ansikt oppleves som regel som en stopper og tilbakeholdelse i livet. Skamfulle situasjoner gir oss ofte smerte og ubehag. Likevel er det essensielt at alle er mest mulig ærlige og autentiske i de utfordringer som er. En optimistisk og håpefull holdning tross indre uro og bekymringer er et grunnfundament i dette kurset.

Jeg må presisere at jeg ikke kan gi noen garantier. «worst-case scenario» der noen tar sitt liv under kurset kan jeg ikke stå til ansvar for. Jeg er blitt advart om å avholde kurs for de som sliter med psykiske utfordringer da jeg kan bli «ansvarlig» for at noen tar sitt liv.  Med denne holdningen kan vi ikke hjelpe de som sliter psykisk og virkelig trenger bistand, i frykt for å «feile». Jeg vet at dette kurset vil være meget støtende og hjelpende. Kurset gir verktøy og tankemåter som øker vår persepsjon slik at vi ser hendelser fra en utvidet bevissthet. Alt som skjer i oss, er deler av oss. Større forståelse for menneskers emosjonelle programmering og energetiske kroppssystem vil gi oss verktøy til å skape bedre helse og trivsel.

 Uke 1
Vi lærer om emosjonell intelligens, programmering og mønstre.

Uke 2
Vi lærer om resiliens som er motstandsdyktighet overfor mentale og kroniske problemer.

Uke 3
Vi lærer om bevissthet, persepsjon og mindfullness. Persepsjon er vår mentale konstruksjon som velger, organiserer og tolker det som kommer fra våre sanser. Vårt persepsjonsnivå avgjør hvilken bevissthetsdimensjon og forståelse vi møter livet med.

 • 3. Mor/far -barn/ungdom

Mange barn og ungdommer sliter mentalt og har stor sensitivitet til omgivelsene, som gir overbelastning i sinn og kropp. Relasjonsarbeid, emosjonell intelligens og høyere bevissthet gir de beste løsninger. Barn som har gått til BUP, helsesøster, samtaletimer, har IOP har ofte utfordringer med å passe inn i skolesystemene. Flere utvikler sykdom som en konsekvens av tilpassing til skolene. En av de største utfordringene for sensitive er press og stress fra flere fronter. Sensitive barn og unge sanser omgivelsene, og oppblomstringen av mentale og kroniske sykdommer er et resultat av dette. Sensitive barn trenger å forstå deres utvidede sjelssans, og flersansende personlighet. Karaktertrekket empat og flersansende personlighet øker tilbøyeligheten for mentale overbelastninger og sykdommer. Foreldre er de viktigst støttespillere for sensitive barn. Barn med emosjonelt utilgjengelige foreldre har også større tilbøyelighet for mental eller kronisk lidelse og sykdom. Sammen kan vi heale hverandre og gjøre de tiltak som vil forebygge mentale og kroniske lidelser. 

Uke 1
Vi lærer om sensitivitet, emosjonell intelligens og relasjonsforståelse.

Uke 2
Vi lærer om resiliens som er motstandsdyktighet overfor mentale og kroniske lidelser og sykdommer.

Uke 3
Vi lærer om bevissthet, persepsjon, inkludering og beskyttelse.

 • 4. Helsefagarbeider

I Norge har vi mange ulike typer helsefagarbeidere som leger, psykologer, sykepleiere, miljøterapeuter, fysioterapeut, vernepleier, sosionomer med flere. Alle disse helseutdanninger har mye god fagkunnskap og ekspertise. Det relasjonelle aspektet og emosjonell tilgjengelighet er vesentlig i alle helsetjenester. Som helsefagarbeider trenger vi påfyll og forståelse av menneskers energetiske kroppssystem. De fleste helsefagarbeiderutdanninger har liten opplæring i energi, vibrasjon og bevissthet. Dette er aspekter som direkte påvirker kommunikasjon, relasjonen og healing. Jeg har veiledet studenter inne helsefagutdanning og profesjoner på arbeidsplasser. Tilgjengeligheten i oss selv og selvinnsikt kommer alltid våre klienter og pasienter tilgode. Helsefagarbeider-kurset gir deg påfyll slik at du som helsepersonell kan gjøre en enda bedre jobb enn det du allerede gjør. Vi trenger felleskap, påfyll og komplementering av ekspertise for å hjelpe hverandre. Også i dette kurset vil temaene være

 • Uke 1
  Emosjonell intelligens og tilgjengelighet
 • Uke 2
  Evnen til å aktivere pasienters resiliens og tilfrisking
 • Uke 3
  Bevissthetsdimensjon og utvidelse av persepsjon. Persepsjon og bevissthetsnivå er proporsjonale og følger hverandre. Med økt persepsjon har vi flere verktøy og kan bidra til økt tilfrisking av våre pasienter.

KOMMER
 I løpet av 2021 kommer kurset Heltereisen. Dette er et kurs som strekker seg over flere måneder, og opp mot et helt år. Heltereisen er et kurs som omhandler bytte av identitet, som ofte omtales som «sjelens mørke natt». Kurset er både for de som bevisst og ubevisst ønsker å endre sine mønster og emosjonelle programmering. Persepsjonen vår gjør slik at vi møter de samme utfordringer og situasjoner i live gjentatte ganger forkledd i ulike drakter og fasetter. Når vi har «gjennomskuet hamsterhjulet» vi skaper i våre liv, kan vi ofte ønske en ny vei. For flere som har mentale og kroniske lidelser vil den beste løsningen for vedvarende god helse være et identitets skifte. Dette betyr endring av mønster og emosjonell programmering. Det betyr ikke at vår identitet er feile i seg selv, annet enn at vårt autonome nervesystem og hjernekretser er programmert til en viss type persepsjon. Å endre identitet kan være smertefull fordi vi da beveger oss inn i et ukjente landskap i oss selv. Vi er ikke det vi trodde vi var, og hva er vi da? Mer informasjon kommer.

Trykk på knappen, så snakkes vi.

Betal for kurs og programmer med Vipps.