VREDE – En av våre dødssynder 💀

En av kjerneårsakene til at vi blir syk og skaper lidelser og sykdommer har forbindelse til de 7 dødssynder 💀💀💀💀💀💀💀. De 7 dødssynder forbinder vi med den katolske religion, da det er denne religionen som har skapt denne veiledende praksis 🙌.

De 7 dødssynder har faktisk relevans til vår helse selv om vi ikke er troende eller religiøs. Vi kan heve oss over det religiøse utspringet av dødssyndene og ta den dypere lærdommen disse gir 🧠🧠🧠.

VREDE 🤬 er en av de 7 dødssyndene som jeg snakker om i denne videoen. Vrede 🤬 er det vi kaller ekstremt sinne, og kan defineres som ukontrollerte følelser av sinne, raseri og hat 😡😤🤬😫😱🥶😩

Hva er det som trigger ekstremt sinne i oss? Kjernen til dette er mønster og lag av fordømmelse som igjen er kjernen av mentale og kroniske lidelser 🤯🤯🤯

Vrede 🤬 fører ofte til et ønske om hevn🖕og kan utarte seg som vold, skade og hat provosert gjennom århundre. Dette viser at det er en skapende kraft av sykdom og lidelse på flere nivåer som også kan føre til voldelige situasjoner. 😾💀👹☠️👎🤬🔫💣

Vi ser at penger 💵 og arv 💰💳 er kjernen til mye vrede i enkelte familier. Har du kjent på dette i din familie? Sjalusi, misunnelse og urettferdigheter er ofte inngangsporter til vrede både i familier og i storsamfunnet mellom mennesker. 🤬

Flere har skapt vrede 🤬 i seg selv som et «forfedremønster» som vi arver, og som spiller seg ut i ulike situasjoner. Så lenge vi lever med sannheter om at det er de andre som gjør oss sint, så lever vi som et offer 😳. Da lar vi andre få bestemme over vår reaksjon, tanker og følelser ❌. Hver gang vi skylder på andre og annet befinner vi oss i en offer-rolle. Selv om det kan være andres skyld, er vi selv ansvarlig i forhold til hva vi skaper av indre tilstand i oss. Reagerer eller responderer DU på livet? ❌⭕️🚫⛔️🆘

Når vi setter oss til doms over andre mennesker, peker finger og moraliserer så er dette aspekter av fordømmelse 📜👈🧾👈📃👈. Fordømmelse gir næring til egoet og selvhevdelse. De fleste er lært opp til at vi vet «det rette» og alle de andre tenker og gjør feil i forhold til våre mentale sannheter og tanker. Hvordan er det mulig at alle andre gjør feil, og kun vi selv sitter på fasiten? 🧠

Hvordan kan vi transformere og gi slipp på vrede i familiemønster som er gått igjen i flere generasjoner, ubevisst, der det er skapt hat, hevntanker og vrede? 😩🤬😤😡😫😒😱 Alle er programmert, ubevisst, med ulike lag og mønster av fordømmelse og «ikke god nok». Samfunnet fører også til at vi bli påført ekstra med skam når vi ikke passer inn i barnehager, skolesystem og andre felleskap. Utenforskap viser til at vi tar inn fordømmelse fra samfunnet ❌❌❌.

Fordømmelse taes inn i vår kropp som smerte 💉. Smerten kan være mental, fysisk og kronisk. Fordømmelsen starter når vi avviser aspekter av oss selv og får høre at vi ikke er gode nok, eller gjør og er FEIL ❌👈👈.

Nå er vi i en tid der vi lærer oss at vi skaper egne liv og at vår helse er en refleksjon av indre mønster. Som voksne er vi ansvarlig for egne tanker, følelser, reaksjoner og responser 🙏

I Helsebibelen viser jeg til de 7 dødssynder og hva disse gjør med oss i forhold til sykdom og ubalanse. 💀💀💀💀💀💀💀

Hjelp meg og hjelpe 🙏

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *