Verdens Rikeste land – Tar livet av sine innbyggere 🙀

Flere av våre offentlige systemer bidrar, ubevisst, til å ta livet av mennesker. Enkelte ansatte i offentlige systemer holder på med heksejakt, prinsippsaker og forfølgelse av enkeltpersoner. De fleste mennesker er godtroende, akkurat som meg, og vil ikke tro hvor ille det faktisk er i enkelte saker innenfor de offentlige systemene. 🤯💀

34% av den norske befolkningen er sysselsatt i offentlig sektor der det kreves systemlojalitet til selve systemene det jobber innenfor. 100% lojal til systemene kan fører til sykdom og død for samfunnsborgere. 😷🤕🤒

Vi ser nå at systemlojale er tilbøyelig til å gjøre akkurat det samme som nazi-soldatene gjorde under Hitlers regime. Filmen Bølgen fra 1981 viser oss hvor lett det kan være å bli revet med av systemlojalitet og skapte lover📜📜📜.De som dekker over med løgn, manipulasjon og dokumentforfalsking utøver nazisme i de norske systemene. Når jeg jobbet i bufetat opplevde jeg ledertopper som forfalsket dokumenter for å dekke over løgn og feil. ❌❌❌

Når mennesker befinner seg på lave bevissthetsnivå (dvs uærligheter) er tilbøyeligheten til krenkelser stor.

Jeg har vært medlem av mange systemer, grupper og felleskap der enkeltpersoner har påvirket helheten på uheldig måte. Jeg vil nevne felleskap/etater og arbeidsplasser som bufetat, stendi, grunnskolelærere, terapeutfelleskap, losjegruppe, idrettslag, organisasjoner (BKF, LEVE, pårørende for psykisk helse, FAU) studentgrupper, mastermindgrupper, foreldregrupper, ledergruppe, politiske grupper med flere. I alle systemene kan det være en eller flere som har lav bevissthet og uærlighet som påvirker hele systemet og felleskapet. Få personer i hvert system kan ødelegger for mange. 👫👨🏼‍🤝‍👨🏽🧍‍♀️👭🧍‍♀️👨🏼‍🤝‍👨🏽👫🧍‍♂️🧍👨🏼‍🤝‍👨🏽

Disse personer finner vi også i statlig tilsynssystemer som arbeidstilsynet, mattilsynet, Statens vegvesen, skatteetaten, datatilsynet, fylkesmannen, helsetilsynet, legemiddelverket, konkurransetilsynet, eierskapstilsynet med flere. Flere skjuler seg bak logoer som politi, fylket, barnevernet, direktorat, militære, NAV eller annet og velger ut det lovverket som passer til gitte sak 📜📜📜. Vi har enormt med lover der enkelte faktisk overkjører hverandre. Offentlige systemer bruker det lovverket som er mest støttende for statsmyndighetenes interesser 📜. NAV-skandalen i 2019 der minst åtti personer er feilaktig dømt av statssystemet viser oss at systemene har tendens til å overkjøre enkeltpersoner. Disse personene må vi luke ut og si ifra at de må fjernes fra deres utøvelse og posisjon. Sykdommer og selvmord er konsekvensene av at mennesker med lav bevissthet får lov å fortsette å jobbe i offentlig tjeneste. 🤯🙀🤕

Statssystemet er bygget på lojalitet og de fleste er systemtro og lojal mot statsmyndighetene, også på bekostning av menneskeverdet ❤️. Om vi er «beskyttet» av staten og statlige foretak har det vært en kjensgjerning at Ola Normann er sjanseløs i kampen mot staten og dens totalitære regime og makt. Vi er nødt til å se på menneskets skyggesider (løgn og manipulasjon) slik at vi unngår å ta livet av våre medmennesker. Vi lever i en skam-kultur der det er store mengder fordømmelse og skyggesider. 🌑🌚

Ari Behn viste oss at fordømmelse som enkeltmennesker kaster ut i samfunnet tar livet av folk. Han var et synlig bevis på jantelov-kulturen som preger deler av det norske folk. De fleste i det offentlige systemet er kjent med jantelov-kulturen og NÅ trenger vi å gjøre noen med denne. 💪💪💪

Hvis du vet og observerer krenkelser, løgn, dokumentforfalsking og manipulasjon uten å gjøre noe eller si ifra er du delaktig. Passivitet er det samme som samtykke der man er delaktig og gjør det samme som nazistene. 🛡🛡🛡

Krenkinger og uærligheter tar livet av våre barn og unge og DU kan redde liv med å være MODIG å si ifra. 🥊🥊🥊

Hjelp meg å hjelpe💪

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *