Det STORE Paradoxet – Vår HELSE 🧬

Det er et stort paradox at mennesker kjemper MOT hverandre, mellom land, grupper og kulturer. Når vi ser et større bilde så sloss vi mot oss selv da vi kjemper mot vår egen rase. Vi har tusenvis av andre utfordringer som vi felles kan jobbe mot, der vi ser på hverandre som allierte på vår felles jordklode. Den grusomheten som en liten del av menneskeheten bedriver får store konsekvenser for menneskeheten. 🤯😡💀

Jeg har sett et par av episodene av dokumentar-serien «Jakten på Gud» med Morgen Freeman. Freeman er på jakt etter å finne ut av HELSE slik som meg, og har studert ulike tradisjoner, religioner og folkegrupper som gir oss dype læringer. I dokumentaren møter Freeman vitenskapsmann og fysiker Ard Louis. Han er opptatt av fysikk, kjemi, vitenskap og den ytre materie av eksistens. 🔬🌍📡

Louis sier at mange tenker at vitenskap er det motsatte av spiritualitet. Han forklarer at dess mer vitenskapen studerer for å finne dypere sannheter, dess nærmere kommer de til de samme svarene som spiritualiteten gir. Dette viser oss at læretradisjonene bunner ut i samme ultimate sannheter i forhold til vår eksistens på jorden. Dette er FANTASTISKE nyheter. Alle tradisjoner peker nå mot det samme. 🙌❤️🥰

Den største utfordring i dette er at «hjernen» og menneskenes tankeprogrammering ikke henger med på dette nye tankeparadigmet. 🧠 Vi har vanskelig for å integrere de nye sannheter om vitenskap, der ALT henger sammen. ♾♾♾

Vitenskapen viser oss at helse i den minste bestanddelen handler om atomer. Mennesker, naturen, dyr, jorden, universet og ALT er laget av atomer. Vi er alle i kjernen laget av samme grunnstoff som også er et bevis på at vi påvirker hverandre. Med bevissthet og emosjoner påvirker vi atomene våre og atomene vi omgir oss med. Dette viser epigenetikken. 🧬🧬🧬

Det har vært mye forsket på bevissthet de siste tiårene. Vi vet at det som blir forsket på alltid blir påvirket av den som retter sin bevissthet mot gitte fenomen. Det er ikke mulig å være upåvirket observatør. Heisenberg prinsippet og kvantefysikk viser oss at bevisstheten som skapes ikke kan utelukkes fra det som blir skapt, da alt vi skaper er en del av vår sannhet og persepsjon. Standard medisin er den bevisstheten som fortsatt er rådende i den vestlige delen av verden. Hvis vi vil endre resultatet av vår helse må vi endre den bevisstheten vi har, og som vi skaper med. 🔬🧫🦠

Jeg har forsket mye på bevissthet da det er dette feltet jeg jobber med når jeg kobler meg på andre mennesker. Alle mennesker bruker dette feltet hele tiden uten at vi tenker over det. Mennesker er tanker/følelser, bevissthet og livskraft. Som sensitive mennesker kobler vi oss enkelt på hva som helst. Når vi er syke, har depresjon, ME, utmattelse, angst med flere, kan det derfor være like mye våre omgivelser som bærer «tunge energimønster» som det er vår egen psyke som har energi-opphoping. De som er i ubalanse og sykdommer klarer ofte ikke å skille eget bevissthetsfelt og andres bevissthetsfelt og tror at alt handler om dem selv. 🤯💥

Når jeg har reddet liv, som har vært i koma og ligger på sykehuset med «dødsdom» av leger, er det sjelebevissthets-feltet som aktiveres for tilfrisking. Gaven med å være sensitiv er at vi med å kjenne vårt eget energetiske anatomi-system kan koble oss på andre og høyne deres vibrasjon og skape tilfrisking. Mange av de mentale og kroniske lidelsene vi ser i dag viser oss at mange mennesker er sensitive og tar inn sine omgivelser. Da vi ikke forstår menneskers sansebarhet og at vi tar inn våre omgivelser tror vi at ALT er sykdom. Det blir sykdom når vi ikke har lært å gi slipp på emosjonell og energetisk opphoping. Emosjonell og energetisk opphoping er grunnen til cirka 90% av diagnosene og sykdommene våre. 🤒🤕😷

Når jeg koblet meg på det kollektive hjertet (feltet) som alle mennesker deler gav dette utslag som adrenalin-hjerte. 💔Vårt kollektive hjertefelt jobber på høygir og er stresset. Det var smertefullt å ta inn hvor «langt hjemmefra» gjennomsnittsmennesket er i forhold til indre fred. Dette forteller at mennesker lever i overlevelsesmodus🛡💀

Sinnet vårt (egobevisstheten) er konstruert for beskyttelse. Sinnet går ofte på autopilot og skanner etter områder som den kan beskytte oss på. Når nyhetene sprer mye frykt, gir dette mat til vårt sinn og vi blir værende i et hamsterhjul av bekymringer 🔄🔂🔃. Dette er igjen det som skaper sykdom og diagnoser.

Kritikken fra meg i videoer handler om krenkende systemene som skaper diagnoser, sykdommer og tar livet av folk. Alle trenger å leve sannferdige liv slik at vi kan skape god helse og trivsel for alle. Ærlighet fra sjelebevisstheten er den største healer i alles liv. Integritet og ærlighet gir oss høyere bevissthet (sjelebevissthet) og god helse. 💖🥰

Hjelp meg og hjelpe.

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *