Sjel, Religion, Trossannheter✝️

Noen mener at sjel er et religiøst begrep✝️, og derav kan de ikke tro på sjel 💟. Sjel har egentlig ingenting med religion å gjøre. Fordi sjel 💟 ofte blir omtalt i religiøse omstendigheter er det blitt en kobling til sjel som en religiøs sannhet.

Jeg mener at den viktigste religion som finnes er inni hvert enkelt menneske 💟. Sjelen vår passer som regel ikke inn i et fastsatt system. 🕋🕋🕋. Sjelen er fri og ønsker å uttrykke seg på sine særegne og genuine måter 💫. Sjelebevisstheten er i tillegg den største healer som er i hvert enkelts liv. Fra dette nivået er vi over mentale sannheter, logikk og analyse.🧾📜📑

Å ikke tro på sjel vil si at vi avviser aspekter av oss selv 💔. På jorden lever vi med polariteter og måler det mest opp mot pluss eller minus. Den ene polariteten; den negative, mørke minus-polariteten trekker oss sammen, mens den positive, lyse pluss-polariteten utvider oss der vi er i kontakt med sjelebevisstheten og vårt potensiale. 💗💓💝

Sjelebevisstheten omfavner begge polaritetene. Polaritetene ➕➖viser oss hva vi er og hva vi ikke er. Den negative polariteten viser oss skyggesider og det som ikke er synkront med sjelebevisstheten. Sjelebevisstheten er en overordnet dimensjon 🔛🔝som ser over polaritetene og spillet som foregår på den tredimensjonale jordkloden. 👁‍🗨

Ofte blir vi fanget i våre egne roller, masker og identitet 🎭, der vi dømmer andre ut ifra den rollen vi har skapt i eget liv 🎭. Dette er spillet og det dramaet vi er deltager i på jorden ♟♟♟. All fordømmelse er det som gjør slik at vi er mindre i kontakt med sjelen. Sjelen er nøytral fordi den befinner seg i en dimensjon over polariteter ➕➖og er i kontakt med sjelebevisstheten 💟. Sjelen dømmer ikke fordi den vet sin verdi og vet hvorfor den er på jorden 💟🙏.

I disse dager ser vi systemer og strukturer som holder menneskene nede 🕋 og med dette blir flere presset inn i situasjoner der de gir fra seg sjelsstyrken og lyset. Smertene og utfordringene gir oss en inngangsport til å virkelig finne ut av hva vi EGENTLIG er, og hva vi ikke vil være. Smerte viser oss hva vi ikke vil være. 🤯

Mange lever ut ifra personlighetbevissthet uten å være synkronisert med sjelen 💟. Personlighetbevisstheten er sterkt forbundet til logikk, fornuft, analyse og de mentale sannheter som vi lærer i familier og i skolesystemene 🏫🏩🏥. Denne er ofte forbundet til konkurranse, status, ytre rikdom og hierarki. Sjelebevisstheten trenger ikke å konkurrere eller reagere ut ifra polariteter og de gitte mentale sannheter som setter opp begrensninger. 🎭🎭🎭

Alle har troer og sannheter som de navigerer i livet med. Sannhetene våre er støttende eller mindre støttende💟. Min tro gjør slik at jeg lever fra ubetinget kjærlighet fra sjele essensen. Noen kan si at jeg er hjernevasket eller ikke har bakkekontakt fordi jeg har de troene jeg har. Mine troer gjør slik at jeg vet at jeg er forbudent med alle andre sjeler og derav ikke vil møte andre med vold, harme eller vrede ⚔️🪓🛠💣🔫. Med denne sannhet er jeg støttende for alle til tross for mine særegne meninger💟.

Vi trenger ikke å enes om alle våre meninger og sannheter. Så lenge vi har det bra i de tanker og troer vi har, er vi god for oss selv og andre. Jeg tror på påfyllende og rause felleskap 👫👯🧍‍♀️💃🚶🏽🕺🚶🏾‍♀️der mennesker ønsker hverandre godt selv om de ikke lever fra samme sannheter. Mangfold, inkludering og aksept er rikdom på flere nivåer og dimensjoner. 🎓👑⛑🪖🎩🧢🥽👒

Hjelp meg og hjelpe. 🙌

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *