Erfaringskunnskap

Sanselæring (erfaring) -vs- teori forståelse 📚

Mye av det vi baserer vår lærdom og kunnskap på handler ofte om teorier og bøker som formidler sitt perspektiv av oppfattelsen. Dette gir oss en kunnskap som vi ikke eier selv, fordi dette kun er memorering av kognitive sannheter til vår hjerne. Den kunnskapen vi eier selv kjenner vi i alle våre celler og

Sanselæring (erfaring) -vs- teori forståelse 📚 Read More »

Hva er «Alternativ helse»? 😱

I mange miljøer blir det «alternative» bannlyst som noe overtroisk, høytflygende og ikke-logisk. 🤯🥶🔮 I en introduksjonsrunde av et utviklingsfelleskap ble jeg atter bevisst bruken av ordet alternativ. 🧬 Jeg er ikke alternativ slik mange har hevdet at jeg er. 🙃 Erfaringene og læringene jeg har erverved meg på denne jordiske skole handler om sannhetens

Hva er «Alternativ helse»? 😱 Read More »