Hvorfor blir det større forskjell mellom fattige og rike i Norge? 🤐

https://www.youtube.com/watch?v=ZcS8Yr7Dsao

Dette handler blant annet om de gammeldagse systemene vi har i vårt land som er utdatert og krenkende. Barnehager, skole- og undervisnings -systemene. 🏫🏩💒🏦🏥🏬🏢

Systemene våre handler om pugging til mentale sannheter som vi mener gir mennesker suksess og lykke. Dette er ofte sannheter som ekskluderer menneskers essens og som begrenser våre genuine sjelsuttrykk. 🚥🚥🚥 Emosjonell intelligens og sjelssansen er stort sett ekskludert av vedtatte mentale forestillinger som ikke anerkjenner sjelssansens sannferdighet. Slik dagens systemer fungerer er det de sensitive og sansende som blir sykeliggjort, taperne og de «materiell» fattige. Vi skaper opphoping av mentale og kroniske lidelser fordi sjelssansen sannferdighet og våre emosjoner blir undertrykt og fornektet. 🤐🥴🤢🤒😷

Det er VIKTIG å være klar over at kroniske lidelser og mentale sykdommer handler om samme type ubalanse i kroppens energetiske anatomi system. ☯️♾↔️🔂

Menneskers emosjonelle sår projiseres ut i samfunnet fordi vi lærer at det kun er ord og mentale setninger som er den «ultimate sannhet». ®️

Å være sensitiv er en gave og en utfordring på samme tid. En gave fordi det handler om at vi er i kontakt med kjærlighets essensen i våre hjerter og vår sjel. ❤️ Utfordringene oppleves fordi vi lever i et skam-samfunn med korrupsjon, manipulering, løgn og mentale lover som beskytter statssamfunnets læresetninger. 🏛🏦🏛🏦🏛🏦

Rikdom handler ikke om penger, men om tilstanden vi har inni oss selv. Vår emosjonelle tilgjengelighet og det å stå i sin egen kjærlighetskilde fra vår sjel er den ultimate rikdom alle har tilgang til. 😇🥰😅🤩🤪🥳

Å forstå menneskelig bevissthet vil være bærekraftig læring og utvikling. Mennesker har to punkts bevissthet der den ene er knyttet til psyken (tanker og følelser), og den andre handler om sjelebevisstheten. Å leve fra sjelebevisstheten er RIKDOM. 💸💰💵💶💰💰💵💷💶💰

Vi trenger å lære våre barn og unge at de allerede innehar den største rikdom som finnes i essensen deres. Penger er sekundært den indre rikdom som blomstrer når vi er i kontakt med sjelsessensen og kjærlighetskilden i vårt indre. ❤️🥰😇 ALLE mennesker er født med genialiteter, talenter og gaver som vi ønsker å uttrykke og bidra med i Verden. 🙏🙌

Det Norske land er nå invitert til å synliggjøre en HELTEREISE med å bygge opp de systemer som vil gagne alle mennesker og utjevne forskjellene som vi nå skaper. 🙌🙌🙌🙌🙌 Vi trenger en helomvending på systemnivå slik at vi slipper å skape sykdom, fattigdom, selvmord og større skille mellom materiell fattigdom og materiell rikdom. 🔙🎶🎵🔄♻️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *