Politikk

Takknemlighet til myndigheter og politikere 🙏

Det er alltid flere dimensjoner og perspektiver å se de samme situasjoner ut i fra. I dette opptaket løfter jeg perspektivet der det er lett å skylde på politikk og myndigheter i tider med kriser og oppbrudd 🙃 ⚡️🌪. Politikere har ikke mulighet å «please oss» i disse dager. De forvalter ytre makt og strukturer. […]

Takknemlighet til myndigheter og politikere 🙏 Read More »

Politikk og Torbjørn Jaglands nye Bokutgivelse 🙏

Tusen hjertelig takk til Torbjørn Jaglands bok «Du skal eie det selv» 🙏🙏🙏 Jagland har løftet et viktig perspektiv når har viser krenkelser, mobbing og utsyking på toppnivået av myndigheter, politikk og de norske systemene. Dette der til og med media bidrar til manipulasjon med å går i allianse med «utvalgte ledergrupper» 📰📺📹📽🎞🖥📱 Jagland synliggjør

Politikk og Torbjørn Jaglands nye Bokutgivelse 🙏 Read More »

Utøvende Makt, Myndighet og Autoriteter – Våre Systemer🏛 🏥 🏩

Den viktigste investering og prioritering i vårt velferdsland er UTDANNING. 🎓📔📓📕📗📘📑📃📇 Utdanningssystemene i Norge er skrikende og alarmerende dårlig. Alle helse utfordringene vi ser i samfunnet i dag er en DIREKTE konsekvens av elendige opplæringssystem og dårlige holdninger. 😷🤧🤮🤒🤕 Alle yrker som har med mennesker å gjøre er meget viktig å gjøre en radikal strukturendring

Utøvende Makt, Myndighet og Autoriteter – Våre Systemer🏛 🏥 🏩 Read More »

Hvorfor blir det større forskjell mellom fattige og rike i Norge? 🤐

Dette handler blant annet om de gammeldagse systemene vi har i vårt land som er utdatert og krenkende. Barnehager, skole- og undervisnings -systemene. 🏫🏩💒🏦🏥🏬🏢 Systemene våre handler om pugging til mentale sannheter som vi mener gir mennesker suksess og lykke. Dette er ofte sannheter som ekskluderer menneskers essens og som begrenser våre genuine sjelsuttrykk. 🚥🚥🚥

Hvorfor blir det større forskjell mellom fattige og rike i Norge? 🤐 Read More »