Hva er «Alternativ helse»? 😱

I mange miljøer blir det «alternative» bannlyst som noe overtroisk, høytflygende og ikke-logisk. 🤯🥶🔮

I en introduksjonsrunde av et utviklingsfelleskap ble jeg atter bevisst bruken av ordet alternativ. 🧬 Jeg er ikke alternativ slik mange har hevdet at jeg er. 🙃 Erfaringene og læringene jeg har erverved meg på denne jordiske skole handler om sannhetens vei. ❤️ Ikke en ultimat sannhetsvei, men min sannhetsvei som har vist meg dyp visdom og innsikt fra en holistisk persepsjon. Alle har vi unike sannheter fra vår sjele essens. 🧬🧬🧬

Jeg lever ut sannheten som handler om essensen av min sjel. 💖 For å komme til denne essens må vi være villig å prøve ut metoder, teknikker og erfaringer som noen kaller «alternative metoder». Akkurat den samme tilnærmingen med å prøve ut, er det vitenskapen benytter når de tester ut forskjellige sannheter og metoder for å finne gode løsninger. 🙌🤛

Den søkende vet at den ikke sitter på alle svarene, og at den er en del av noe større. Det å være søkende er en tilfrisking i seg selv. ⁉️⁉️❔❕

Når jeg lever fra min kjærlighetskilde og har det fantastisk bra så handler dette om at jeg lever et sannferdig liv. 💖

Mennesker er umåtelig komplekse og påvirkes av tusenvis av faktorer som; universet, månen, jorden, maten vi spiser, drikke, menneskene vi omgir oss med, virus, sykdommer, skam-kultur og mye mer. ♻️😱🧬📱🖥🎥📡💰🔮🔭🦠🧫💊🩺

En sannhetsvei som alle mennesker deler handler om naturen og moder jord som alle er en del av, og som vi må forholde oss til 🌍. De som kun anerkjenner vitenskap og ekskluderer erfaringskunnskap og sjelssansen forteller at de er bekymret og redd. 😱 Mennesker gjemmer seg bak forsvar 🛡og tankeparadigmer 📜 slik at de slipper å kjenne på indre redsler og uro. Det er ingenting feil med å leve fra rigide sannheter, annet enn at det er vi selv som må leve med de sannhetene vi har i oss. Når vi ikke har tillit til livet og selve livsprosessen vil vitenskaplige bevis være et av våre kontrollerende forsvar. ❌😱🛡 Dess mer sårhet og svik vi bærer i vår menneskelige syke, dess mer behov har vi for kontroll. 🛡🛡🛡🛡🛡🛡🛡🛡

Åpenhet og sannhet vil gi oss bedre beskyttelse enn kontroll og frykt. Kontroll, bekymringer og frykt vil alltid føre til sykdommer, diagnoser og død i et langtidspersepktiv 💊🦠🧫🤯. Når du finner din sannferdige essens, vil du leve et lykksalig liv fra den hellige plass i deg selv. 💖

Hjelp meg og hjelpe. 🙌

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *