Norges Lover – Abortloven 📜

8.09.2020 ble det på nyhetene snakket om å endre selvbestemt abortlov og råderett over egen kropp. ❌❌❌ Er det rett at myndigheter og ulike profesjonaliteter skal kunne tvangsbestemme over vår kropp ❓❓❓

Det er helt absurd og totalt idioti at det er snakk om menneskeliv i fht abort når systemer og samfunn for øvrig bidrar til selvmord, sykdom og død av mennesker. Vi tenker ufattelig smått, trangsynt og ensrettet når vi bestemmer hva kvinner skal få lov til i forhold til egen kropp. 😤😡😥

Jeg har vært gravid mer enn dobbelt så mange ganger som jeg har født barn. 🆘 Jeg har både hatt spontanaborter og provoserte aborter. De provoserte abortene var en nødvendighet i forhold til de krisene jeg gjennomgikk i gitte tidsperiode. 🆘 Om en myndighet eller profesjon skulle nekte meg dette er dette et ENORMT overgrep på min frie vilje og eksistens. Da kan vi snu på situasjonen å si at menn må tvangs sterilisere fordi de kan begå voldtekt….. 🆘 HALLO…..- Hvor idiotisk er ikke det.

Nå må politikerne få litt bakkekontakt og skjerpe sitt trange tunellsyn. Vi lever tross alt i 2020. 🆘 Alle mennesker har råderett over sine egne liv så fremst de er friske og normalfungerende. Alle system, retningslinjer og lover som krenker mennesker må synliggjøres og endres – NÅ. 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘

Vi ser den samme tendensen i forhold til vaksinering. Det har til og med vært snakk om tvangsvaksinering av mennesker??? 🆘 Det er én profesjon som skiller seg markant ut i forhold til å IKKE vaksinere sine barn. De fleste leger nekter å vaksinere sine barn fordi de vet hva vaksinene inneholder, og skadevirkningene fra enkelte vaksiner. Om leger og helsepersonell ytrer sine meninger blir deres autorisasjon og lisens fratatt dem, og de mister sine jobber ❗️❗️❗️❗️

34% av sysselsettingen i Norge er innenfor offentlig sektor der flere yrkesgrupper er kneblet til taushet, hemmelighold og manipulasjon. 🆘🆘🆘 Vi er tvunget inn i et system som er kjøpt og betalt, og spesielt ytres dette gjennom folkehelseinstituttet . 🆘 Folkehelseinstituttet bidrar til sykdom, selvmord og drap, ubevisst og bevisst i forhold til retningslinjer og lovverket de utøver. 🆘🆘🆘

Manipulasjon og korrupsjon tar liv.

De fleste helsearbeidere er kjent med GALSKAPEN bak systemene og ønsker å si ifra, men er tvunget til taushet. 🤐🤐🤐 Norge er et rikt land som trenger å fungere seg som et rolle-land med bærekraftige og støttende systemer for menneskeheten. Nå har mennesker nådd flere NOK-punkt der koronasmitten har tvunget frem en kampvilje etter maktmisbruken fra øverste hold. 🥊🥊🥊🥊🥊

For cirka 100 år siden satte frigjøringsleder Mahatma Gandhi uavhengigheten på dagsorden. Det kan virke som det er dags for å friske opp gammel historie….💯

Jeg blir forbandet når vi i et land som Norge lager lover der vi setter oss til doms over andres åndelige utvikling og eksistens. 😾Statsmakten skal bestemme hva vi skal tenke og gjøre med vår egen kropp? 🙀. Nå har vi gått i transe lenge nok❗️❗️❗️❗️Hvor mange må bøte med sitt eget liv fordi myndigheter og autoriteter setter seg til doms over andres liv. 🙀🙀🙀 Det er mange flinke piker og gutter i dette landet som vil komme til å måtte bøte med sitt liv hvis myndighetene fortsetter sin transetilstand. 💀💀💀

INGEN myndighet har rett til å dømme eller krenke min åndelige essens og kraften av den jeg er. 🥊🥊🥊 Det maskuline tankeparadigme som skal bestemme over kvinnekroppen hører ingen plass hjemme i det 21 århundre. ❌ Nå MÅ alle våkne til egen ansvarlighet. 🔥🔥

Politikere og myndigheter har ingen råderett over vår kropp, tanker og følelser.

Ei deg selv.💖🙌🥊

Hjelp meg å hjelpe 🙌

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *