Sanselæring (erfaring) -vs- teori forståelse 📚

Mye av det vi baserer vår lærdom og kunnskap på handler ofte om teorier og bøker som formidler sitt perspektiv av oppfattelsen. Dette gir oss en kunnskap som vi ikke eier selv, fordi dette kun er memorering av kognitive sannheter til vår hjerne. Den kunnskapen vi eier selv kjenner vi i alle våre celler og i hele vår essens. 🧬🧬🧬

Både kroppen og sjelen har en hukommelse som hele tiden snakker til oss. ❤️ I essensen handler det om å skape gode liv for oss selv og andre. Vi vet nå at visdom og kunnskap som vi eier i oss, blir gjenskapt av alle våre celler og hele vår kropp. 🧬🧬🧬Kunnskap som bare er ervervet til hjernen er en illusjon og gir oss som regel feilinformasjon. 🧠

Sann visdom handler om hva vi eier og har i oss selv fra en holistisk persepsjon 🔭🔬. Alt vi erfarer forteller oss hvor vi er i oss selv og hvilket persepsjonsnivå vi møter verden med. 🔬🔭🔮🧬🧫⚗️.

Den største grunnen til overtramp og krenkelser i ulike hjelpesystemer, som for eksempel barneverntjenesten, handler om ensformig teoretisk kunnskap der vi har liten erfaringslæring ❌. Persepsjonsnivået er lært opp til å se etter spesielle faktorer. Det vi leter etter vil vi som regel finne. Ser vi etter det positive og styrkene, eller ser vi etter mangler og feil???

Med dette setter vi oss til dømme over andres liv og krenker andre mennesker. Jeg kjenner til situasjoner der barnevernstjenestens inngripelser har ført til at foreldre har tatt sitt liv som en konsekvens av maktovergrep. I mange tilfeller ville det vært mer bærekraftig å hjulpet foreldre med foreldrekompetanse i stedet for maktovergrep og tvang. ❌❌❌. I noen tilfeller er faktisk tvang nødvendig på grunn av stor dysfunksjonalitet i familien. Det er ikke sort/hvit, 🔲 men et spørsmål om emosjonell og spirituell intelligens og tilgjengelighet. 💓

Livet har vist meg at det er forholdsvis stor avstand mellom liv og lære. ♻️💱➿

Regelryttere som kun forholder seg til skrevne lover og regler 🧾📜📜📜 og putter all menneskelig liv inn i begrensende teoretisk referanserammer har tendens til å utøve makt og overkjøre menneskeverdet. Mennesker er emosjonelle og spirituelle vesener som er tvunget til å forholde seg til teoretiske rammeverk. 📜 Uten emosjonell og spirituell tilgjengelighet og intelligens vil vi fortsette å krenke mennesker, begå overgrep og ødelegge liv. 🤯😱🥶

Den dypeste og viktigste læringen handler om erfaringer. Vi kan ikke lese oss til all menneskelig eksistens uten erfaring. Vi trenger å integrere et holistisk perspektiv der vi inkluderer alle aspekter av mennesker. ♾♾

Mange av de sykdommer og diagnoser som vi finner i verden i dag handler om sjelesår og en manglende forståelse av menneskelig essens. Vi inkluderer kun vår fysiske kropp uten å integrere livskraften og sjelebevisstheten. 🔥💥💗

Den sjelelige dimensjonen i oss inneholder sann kraft, lys og livsenergi. 💡 Sjelen vår gir oss den største healende faktor i vårt liv. Det er magi og mirakler når vi velger å ha tillit til oss selv fra våre sjeleessens som gir oss all den overflod vi ønsker. 💰💓💖🥰🔥

BEKLAGELSE til forveksling av Vardø og Vadsø. Jeg er her i Vardø, selv om jeg nevner Vadsø. Vardø/Vadsø forveksler jeg ofte. Jeg er på en erfaringslæring i Vardø der jeg selv får oppleve å ta inn lærdom, viten, energier og sanseinformasjon fra energiplassen Vardø. 🌅🏞🌄🏔🪝⚓️

Hjelp meg og hjelpe ♻️

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *