NORGES HELTEREISE 🙏❤️

Vi som bor i Norge kan sies å ha mottatt den største lottogevinst som finnes💰💳. Vi har et velutbygd velferdssystem som har gitt oss mange goder. Likevel ser vi nå at de fleste systemene ikke er bærekraftige for fremtiden. Både helse- og utdannings -systemene våre er tilpasset gammelt tankesystem og paradigme 🔬💉💊.

Mentale og kroniske sykdommer viser oss at mennesker er sensitive der de påvirkes av utdaterte systemer og samfunnsstukturer. Alle mennesker er sensitive, men noen er mer sensitive enn andre. Diagnoser, avvik og sykdommer kan settes inn i rammen av sensitivitet. 🧬

Mennesker er født til å føle hele verden 🌍. Vi bor på en følelsesplanet, der vi faktisk er dårlig på emosjonell intelligens. Vi trenger å oppgradere alle systemer i vårt samfunn. Høyere bevissthet og emosjonell intelligens er avgjørende i alle systemer vi ferdes på. Gammel tankemåte har sett på sykdom og helse som individuelle faktorer🧍‍♂️. Nå har ny vitenskap vist oss at mennesker er forbundet og at det vi bærer i oss selv påvirker alt. ♾

Epigenetikken viser oss at mennesker er relasjonelle vesener som er i kontakt med alt ♾. Vi kan skape både helvete🌚 og himmel 🌝 på jorden. Det vi skaper påvirker igjen helheten. Vi trenger en bærekraftig SYSTEM REVOLUSJON. Økt bevissthet, emosjonell og åndelig intelligens, og det å kjenne seg selv er viktige faktorer i de nye systemene. Det gamle paradigme holder på å kollapse og dø ut, slik at nytt kan spire og blomstre frem 🌱🌾🌷

Pandemistormen kan vise oss hvilke yrker vi virkelig trenger på jorden. Vi har nå gode muligheter til å restarte alle våre systemer med bærekraftig emosjonell, åndelig og holistisk intelligens. Myndighetene baserer seg på informasjon fra makteliter, multinasjonale selskaper og markedsøkonomiske perspektiver 📈📉💰💸. Den beste løsningen som vil gagne alle handler om en felles dugnad med å høyne våre bevisstheter, og ta innover oss at alt er åndelige tilknyttet ♾. Hvert menneske, familie, gruppe, system, land og vår klode har en sansende selvbevissthet tilknyttet sin eksistens. Hver enkelt må våkne til eget ansvar ❤️ og ikke legge det på politikere og myndigheter 🏦🏛.

Lover, regler og påbud 🧾📜 regulerer ytre forhold. Det kan ikke forandre folk innenifra ❤️. Den virkelige forandringen av livstil og verdier kan bare komme ved at hver og en av oss finner tilbake til vår indre visdomskilde 🧬.

De fleste nyhetskanaler i verden domineres av frykt og skremselspropaganda. 📺🖥📱. Jeg kaller det propaganda da nyhetene bidrar til å forsterke frykt, terror, elendighet og farer. Vi er lært opp til at nyheter er den beste beskyttelse for verdens farer 💀☠️. Også her er det «money talks» 💰💸 der nyhetskanalene bidrar til å opprettholde frykt i verden 🤯. Det vi setter søkelys på vokser. Frykt blir til alvorlig angst 😱🥶, når de ikke blir identifisert og forstått. Vi skaper mulighet for «dette vil skje», fordi vi tror det vil skje. Det er vi selv som bygger opp disse fryktene 😱😳🥵🥶.

Nyhetene fungerer som infeksjon og psykiske virus 🦠🦠🦠. Vi trenger å holde oss oppdatert, samtidig som vi må være bevisste om vi blir informert eller smittet av frykt, skremsel og tankevirus 🦠🦠🦠. Mennesker skaper redselsfulle tankeformer og projiserer disse ut i verden. Det vi ser på nyheter speiler vår psyke og det vi bærer i oss selv 🤯😱🥶.

Holocaust, forteller en historie om hva psykiske virus, frykt og skremsel kan få mennesker til å gjøre⚰️⚰️⚰️. Tror du at holocaust som tok livet av cirka seks millioner jøder under andre verdenskrig, ville vært mulig i det 21 århundre? Om vi følger den raske industrielle utviklingen som har skjedd etter andre verdenskrig kan krenkelsene som skjer fra elitemakter og korrupte styringssystemer settes i rammen av nåtidens holocaust og nazi-regime. ☮️☦️🔯📴☣️🈲.

Jeg anbefale alle å se dokumentaren Bedlam (VGTV). Bedlam retter søkelyset mot en tilnærmet eksplosiv vekst av mentale lidelser i USA, som bidrar til lidelse og død i stor skala ⚰️⚰️⚰️. Politikere og myndigheter trenger for alvor å bedre systemer for psykisk sykdom som gir store ringvirkninger. Det florerer av gaterus 💊💊💊 og giftstoffer på det illegale markedet. Folk selvmedisinerer seg og tror de blir bedre. De demper symptomer og skaper mange nye sykdommer 🤯😱. Politikk med overforbruk av antipsykotika har bidratt til langt mer ubalansert psykisk helse enn tidligere. Vi fyller mennesker med gift ☠️ og skaper mer sykdom og kriminalitet, i tillegg til at dette former og reproduserer klasseskiller. Vi trenger å heale sårene fra alle våre kriger, tortur, vold og fordømmelser. Samfunnet er sterkt skadet av de maktovergrep som har pågått i alt for lang tid 🥊.

Nelson Mandela sa «Når historien av vår tid er skrevet, vil vi bli husket som generasjonen som vendte ryggen til i øyeblikket av globale kriser, eller vil det bli registrert at vi gjorde det rette?»

Hjelp meg å hjelpe 🙏

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *