barn/ungdom

Fremtiden vår 🙏

I dette opptaket snakker vi om unge menneskers helse, om følelser 😢🥺, og om faktorene i samfunnet som gjør slik at flere mennesker tar selvmord ☠️ Det folkehelseproblemet som vokser sterkest er psykiske utfordringer og mental helse🤯. 1/4 av barn og unge mellom 10 og 19 år sliter med større eller mindre utfordringer som er […]

Fremtiden vår 🙏 Read More »

Trygghet – Den viktigste verdien i våre barns liv 💖

Alle trenger å føle seg trygg. Vi har ikke et godt liv om vi har utrygghet i våre omgivelser eller i vår sjele essens. 💖 Tilfrisking i vårt liv krever trygge omgivelser. Den største trygghet handler om å virkelig kjenne seg selv inntil beinet av sin eksistens, uavhengig av roller og mentale sannheter. Denne trygge

Trygghet – Den viktigste verdien i våre barns liv 💖 Read More »

Forebyggende helse. Lytt til ditt barn 🤫 👂

Forebyggende helse for våre barn starter allerede i mors mage. 👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦 Alle mennesker er emosjonelt og vibrasjonelt programmert. Det er ikke de mentale ord som avgjør vår programmering, men frekvensen på våre emosjoner, indre tilstand og kjemi. 😀😞😢😜🤔🤕🤫 Våre barn er ikke tilfeldig. De kommer til oss med store gaver for å vise oss essensen

Forebyggende helse. Lytt til ditt barn 🤫 👂 Read More »