Politikk og Torbjørn Jaglands nye Bokutgivelse 🙏

Tusen hjertelig takk til Torbjørn Jaglands bok «Du skal eie det selv» 🙏🙏🙏 Jagland har løftet et viktig perspektiv når har viser krenkelser, mobbing og utsyking på toppnivået av myndigheter, politikk og de norske systemene. Dette der til og med media bidrar til manipulasjon med å går i allianse med «utvalgte ledergrupper» 📰📺📹📽🎞🖥📱

Jagland synliggjør nå krenkelsene vi finner i majoriteten av systemene vi har i vårt velferdssamfunn. Flere av de systemene vi har er rett og slett korrupte, manipulerende og krenkende, der de bidrar til sykdom og død. 🤐😱🤯🤒🤕

ANSVARLIGHET er noe alle voksne trenger å aktivere i denne tid. Ansvarlighet i forhold til sannferdighet, integritet og redelighet. Alle har et ANSVAR, som direkte gir konsekvenser i forhold økning av mentale og kroniske lidelser. 🔆🔅🔆🔅

I 2015 var min intensjon å varsle høyere toppledelse i Bufetat, samt fylkesmannen, om krenkelser, mobbing og dokumentforfalsking som foregikk på min arbeidsplass. Selv om det er flere år siden både Jagland og jeg fikk kjenne krenkelser på egen kropp fra offentlige systemer er disse viktig å ta lærdom fra da de fortsatt eksisterer. 🤯🎭🗣👾🤬

Mennesker gjentar de samme systemene som nazismen praktiserte med det å være systemtro og gjemme seg bak et statsapparat eller etater. Dette skjer når vi er systemtro på bekostning av menneskelige verdier og essens. Sykdommer og selvmord foregår på grunn av nazi-tendenser som foregår både i private, kommunale og statlige systemer. 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

I denne tid har vi en oppvåkning der transformasjon av krenkelser, manipuleringer og korrupte systemer blir synliggjort. Det handler ikke om personlige angrep eller uthenginger. Det er snakk om en kollektiv systemlojalitet som er bidragsgivende til sykdom og død av mennesker 🏴‍☠️. Fordømmende systemer vil ta livet av våre barn og barnebarn 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️.

I disse dager kjenner mange virkningene fra kroppens overlevelsesmønstre som er forbundet til vår identitet. En identiteten vi har knyttet opp mot våre profesjoner, systemer, politikk, roller og arbeidsplasser. Det smerter når det pirkes i vår identitet. 😢😭😤. Denne smerten forteller oss at vi er utro ❌mot vår sjelebevissthet og vår sannferdige kjærlighetskilde.💖

Tusen takk kjære Torbjørn Jagland for at du bidrar med det viktigste budskapet av alle i denne tid med å synliggjøre krenkende faktorer og systemer som tar livet av folk. 🙏🙏🙏

Hvis vi vet og observerer løgn, dokumentforfalsking og manipulasjon uten å gjøre noe eller si ifra er vi delaktig. Passivitet er det samme som samtykke der man er delaktig og gjør det samme som nazistene. 🛡🛡🛡

Hjelp meg å hjelpe. Bidra til synliggjøring på din arbeidsplass, skole og felleskap 📜🖥🏛

#Truth

Alt godt ønskes deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *