Fremtiden vår 🙏

I dette opptaket snakker vi om unge menneskers helse, om følelser 😢🥺, og om faktorene i samfunnet som gjør slik at flere mennesker tar selvmord ☠️

Det folkehelseproblemet som vokser sterkest er psykiske utfordringer og mental helse🤯. 1/4 av barn og unge mellom 10 og 19 år sliter med større eller mindre utfordringer som er knyttet til psykisk helse 🤯. Hva er det som gjør slik at psykisk sykdom øker blant ungdom i et land som er kåret til verdens beste land å leve i ❓❓❓

Hvert år mister vi 2-3 skoleklasser i alderen 10 – 19 år til selvmord, og tallet er ØKENDE 📈📈📈. Selvmord er den største DØDSÅRSAKEN blant unge menn i Norge ☠️. Vi har en ALVORLIG statistikk 📈og «røde» tall i forhold til selvmordstanker og psykisk helse. De fleste ungdommer er «pleasere» og vil gjøre foreldre og samfunnet til lags🤗. De strekker seg til ytterpunktene🔛🔝. Dette er noe som sliter ekstremt på unge mennesker, og de tar seg helt ut. Ungdom føler ofte mye press gjennom; sosiale media (20%), idrett (37%), kropp/utseende (40%), og skoleprestasjoner (61%)🆘❌⭕️🛑⛔️

NEET = Not in Employment, Education & Training; Er sterkt voksende i Norge. Dette er unge mellom 15 og 29 år som ikke er i arbeid, under utdanning eller i yrkespraksis. NEET omfavner faktorer der det er nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som medfører begrensende evne ♿️.

I dag kan vi observere at unge mennesker har en større emosjonell sensitivitet enn tidligere generasjoner (ofte kalt empater) 🥺😥😂🤣😇🥰🤪😤🤬. Samfunnet er også i endring der det er mer gjennomsiktig 🪞, mer stress, press, resultat og prestasjonsfokus med å passe inn i en form og A4-norm 🧾. Med dette skaper vi «utenforskap» der mange føler at de ikke passer inn. I dag er det meste transparent og gjennomsiktig 🪞slik at vi hele tiden blir SETT 👀👀👀. Sosiale media 📱🖥📺 fungerer både bevisst og ubevisst som en transparent overvåking. Å blir overvåket i et perfeksjonistsamfunn gir oss ytterligere stress, press og krav for å ikke falle utfor eller være god nok 🤯.

«Pleasere», som også kalles flinke piker/menn har lettere for å nå sine mentale og fysiske metningspunkt (nok-punkt), som viser seg som utmattelse, fibromyalgi, ME, migrene, søvnproblemer, angst, depresjon, hjertesykdommer og andre stress relaterte sykdommer 🤯🤯🤯. Mange opplever avmakt og maktesløshet i de offentlige hjelpesystemene. Både som profesjonelle hjelpere og som brukere og klienter av helsetjenestene 🆘🆘🆘.

I opptaket deler jeg opplevelser med selvmordstanker som ungdom, samt erfaringen med å være etterlatt etter ens barn valg av selvmord. Selvmord hos nær familiemedlem setter igang en lengre emosjonell prosess 😢🥺😰 som gjør slik at vi presses ut av vårt gode skinn, og ut av logikk og fornuft 😱🥶. I krisesituasjoner fungerer ikke logikk og rasjonell tenking alene, da følelsene ikke følger en logisk referanseramme. Vårt ubevisste sinn med følelser og smerter knuser alle våre mentale strukturer og programmerte tanker 🔫🔫🔫.

Selvmord er en omgivelsessykdom akkurat som andre stressrelaterte sykdommer er. Mentale og kroniske lidelser er et resultat av stressende samfunnsstrukturer. Mange faller utfor ulike system fordi våre omgivelser er giftige, løgnaktig og manipulerende ☠️🧾🔫.

I dette opptaket gir jeg gode råd hvordan alle kan bidra til å forebygge selvmord og andre stressrelaterte sykdommer. Når vi vet bedre vil vi også gjøre bedre 🙏. Jeg unner ingen å miste sitt barn i selvmord fordi skolesystem eller andre faktorer i samfunnet bidrar til sykdom ☠️. Opphoping av mental lidelse og kronisk sykdom er et FELLES ansvar, der vi alle må starte med oss selv. ❤️

Jeg anbefaler alle som er opptatt av forebyggende helse for sine barn og for fremtiden å lytte til dette opptaket. Vi deler et sårbart 😢og nakent intervju 👙om de nære og essensielle tema som kan ramme alle mennesker.👈

Hjelp meg og hjelpe. 🙌

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *