Søvnproblem, stress og autonome nervesystem 😴

Mange sliter med søvnutfordringer og avslapping 😴. Mennesker er ikke klar over at flesteparten av oss faktisk er programmert med indre stress fra omgivelser og samfunnet. 🤯🤯🤯

Epigenetikk forteller oss at omgivelsene våre påvirker oss mer enn arvematreriale (DNA)fra familie og forfedre. Det autonome nervesystemet er automatisk programmert av våre barndomserfaringer, og fungerer som vårt ubevisste sinn 🧬🧬🧬

Nervesystemet er måten våre celler kommuniserer på i kroppen,🦠 i tillegg til de ytre omgivelser som påvirker nervesystem. Det Autonome nervesystem viser til at det ikke er noen direkte viljemessig kontroll over aktiviteten i denne delen av nervesystemet🥊🥊🥊. Det er automatisk programmert fra det vi i tidlige barndom lærte og tok inn fra omgivelsene. Dette blir en del av vårt ubevisste sinn og autopilot. 🪞🧬🗝

Når vi snakker om stress og helse er det enten det parasympatiske nervesystem eller det sympatiske nervesystemet som er aktivt🧬. Det parasympatiske nervesystem aktiverer hvile, fordøyelse, avslapping og regenerering, og vil tillate kroppen å være i en tilstand av letthet. 🤪🤓😜. Det sympatiske nervesystemet aktiveres i stress situasjoner eller situasjoner som er fysisk krevende. 🚴‍♀️🧗🏻‍♂️🤽‍♀️🏄🏻🤾🏽⛹️‍♀️🏋🏻‍♀️🤼‍♀️🏋🏼‍♂️🏂. Dette nervesystemet er også aktivert når vi står i en overlevelsesmodus der kamp eller flukt er dominerende i vår persepsjon.🥊

Det som ligger under symptomet søvnproblemer handler om bekymringer, uro og engstelse 🥺🤕🥵😩😤. Skam-kulturen alle befinner seg i gir mennesker ulike utfordringer som kan utvikle seg til omgivelsessykdommer. 🤕🤒😷🤧🤮

Tapping, EFT (Emotional Freedom Techniques) er en av de mest effektive metodene til å frigi indre stress som er programmert i vårt nervesystem. Det er emosjonelt opphopet energi som påvirker vårt nervesystem og gir ulike mentale og fysiske symptomer. 🤯🤕🤮🤪🤓😱🥶🤥

Melatonin er et hormon som kroppen produserer av seg selv når vi skal slappe av og hvile 😴😴😴. Den mest avanserte kjemiske fabrikk som finnes i verden er i vårt indre system. 🏭 🏭. Nyere vitenskap har vist oss at vi nå kan påvirke vårt autonome nervesystem og skape de hormonene og stoffene som vil gi oss indre balanse 🧪🦠🧫🧬. I perioder må vi ofte tilføre ytre kjemiske substanser som for eksempel en innsovings-strategi 💊💊💊. Alt vi omgir oss med vil påvirke vår indre fabrikk enten på positiv eller negativ måte. 😁😡

Alle profesjoner og mennesker kan oppleve søvnproblemer uavhengig av etnisitet, profesjon, og status. Alle har en indre mental helse som ikke synes, men som er avgjørende for vår livskvalitet. 🤩🥳🥰. Søvnproblemer har ofte tilknytting til kontroll og frykt-mønster, der vi ønsker at livet skal være på spesielle måter, og slik vi er programmert til at livet skal være. 🎵🔛🔝🔜🎶

Den største støttende faktor i alle omgivelsessykdommer er tilknytting til sjelebevisstheten 💖og høyere dimensjon av oss selv, i kombinasjon med jording av kroppen 🏞🏕🌍. Når vi gjør dette kan vi overstyre vårt autonome nervesystem og skape kjemikalier i oss selv som vil være healende og støttende. 💫✨🔥🫀🧠👁

Vi kan selv skape alle mulige tilstander fra vårt indre, som vi tenker at ytre substanser vil tilføre oss. 💊 🔜 🧠👍

Kroppen er den mest avanserte kjemiske fabrikk som finnes 🏭. Det viktigste er hvordan vi administrerer og håndterer vårt eget indre system. Har vi forstått brukermanualen på vårt høyt utviklede indre maskineri? 🧬🦠🧬🔬‼️‼️

Hjelp meg å hjelpe

#Truth

Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *